Kowonaviris la ka touye jiska 240,000 moun Ozetazini

Prezidan Donald Trump di tout ameriken yo pita ka pi tris. Selon pwojeksyon ki pibliye yè madi a, si mezi yo pran pou anpeche viris la gaye adopte, epidemi an ka touye jiska 240,000 moun nan Etazini. Prezidan Trump di ameriken ke pwochen 2 semèn yo pral trè difisil.

“Mwen vle tout ameriken yo prepare yo pou jou difisil kap vini yo. “, se konsa li avèti yo. Mèkredi sa a 1 p.m., Etazini rete nan peyi ki pi enfekte nan mond lan ak Covid-19 ak plis pase 190,000 ka.

Les États-Unis pourraient compter jusqu’à 240 000 morts

Le président des États Unis Donald Trump a invité les américains à s’attendre au pire. Selon les projections présentées hier mardi, si on respecte les mesures destinées à endiguer la propagation du virus, l’épidémie pourrait faire jusqu’à 240 000 morts aux États-Unis. Trump a indiqué aux américains que les 2 prochaines semaines seront très difficiles.

« Je veux que chaque Américain soit prêt pour les jours difficiles qui nous attendent. », a-t-il prévenu. Ce mercredi 13h, les États-Unis restent le pays le plus infecté par la Covid-19 avec plus de 190 000 cas.

Related posts