Gouvènman ayisyen an louvri yon enskripsyon pou pèsonèl medikal la

Nan yon kominike ki pibliye jodi vandredi a, gouvènman ayisyen an enfòme pèsonèl medikal la ke l ouvri yon enskripsyon nan direksyon depatman ministè sante yo apati lendi kap vini la. Selon kominike a, apèl sa a konsène doktè, enfimyè, oksilyè ak teknisyen laboratwa. MSPP a mande tou pou èd volontè tankou sekretè, manadjè, chofè, elatriye. Dapre MSPP, sitiyasyon aktyèl la mande solidarite, mobilizasyon, disponiblite tout pitit gason ak pitit fi peyi a.

Le gouvernement ouvre un registre d’inscription pour le personnel médical

Dans un communiqué publié ce vendredi, le gouvernement haitien a informé le personnel médical de l’ouverture d’un registre d’inscription dans les directions départementales du MSPP dès ce lundi. Selon le communiqué, cet appel concerne les médecins, les infirmières, les auxiliaires, et techniciens de laboratoire. Le MSPP a également demandé l’aide des volontaires tels les secrétaires, les gestionnaires, les chauffeurs etc. Selon le MSPP, la situation actuelle exige la solidarité, la mobilisation, la disponibilité de tous les fils et filles du pays.

Related posts