3 nouvo ka kowonaviris konfime an Ayiti

Otorite Ministè Sante Piblik ak Popilasyon yo konfime 3 nouvo ka kwowonaviris la an Ayiti. Sa ki bay yon total 24 moun ki trape maladi a nan peyi a. Rezilta sa yo tonbe apre dènye tès Ministè a fè sou moun ki te sispèk yo.

Anmenm tan, gen yon moun ki deja jwenn lanmò ak maladi Kowonaviris la selon sa Otorite yo rapòte, se premye ka lanmò ki anrejistre nan peyi a depi lè maladi a te deklare sou teritwa a.

3 nouveaux cas de coronavirus confirmés en Haïti

Les autorités du Ministère de la Santé Publique et de la Population ont confirmé 3 nouveaux cas du Covid-19 en Haïti. Ce qui donne un total de 24 personnes atteintes du virus dans le pays. Les résultats sont rendus disponibles après les derniers tests effectués par le Ministère de la santé publique.

Par ailleurs, un décès du COVID-19 a été enregistré en Haïti, c’est le premier cas de décès depuis l’apparition de la maladie en Haïti, toujours selon les autorités sanitaires.

Related posts